FREE Trenčín 2018


Miesto: Trenčín – Hotel Brezina
Adresa: Kukučínova, 911 01 Trenčín

Dátum: 

Prihlasovanie : zaslanim mailu na info@vkt-bike.sk
(uviesť meno, priezvisko, mesto, rok narodenia a kategóriu)

štart/cieľ: miesto: Hotel Brezina 17.11.2018
3:00 štart 12h MTB
9:00 štart štafety dvojíc run&MTB
12:00 štart 3h MTB
12:00 štart 3h run
15:00 ukončenie pretekov
15:30 vyhlásenie výsledkov

Trasa:
bežecký okruh 2,1 km / 40 m
MTB okruh 6,8 km / 163 m

Kategórie:
A 3h run. Treba prebehnúť čo najviac bežeckých okruhov run (2,1km/40m) za 3h. Rátajú sa len celé okruhy odbehnuté do 15:00.

B 12h MTB. Treba prejsť v čase od 3:00 do 15:00 čo najviac MTB okruhov (6,8km/163m). Rátajú sa celé okruhy odjazdené do 15:00. Prestávku si určuje každý pretekár sám.

C 3h MTB. Treba prejsť v čase od 12:00 do 15:00 čo najviac MTB okruhov (6.8km/163m). Rátajú sa celé okruhy odjazdené do 15:00. Prestávku si určuje každý pretekár sám.

D Štafeta dvojíc run&MTB. Štafetu tvorí dvojica bežec a cyklista. Bežec musí odbehnúť 7 okruhov run (2,1km/40m) a cyklista 7 okruhov MTB (6,8km/163m). Predávanie štafety si volí dvojica individuálne.

Štartovné:
Zahŕňa štartovné číslo, základné občerstvenie pri hoteli Brezina (čaj, ovocie). Uhradenie štartovného na účet VKT SK1911000000002949019479
do 14.11.2018 – 3 eur jednotlivec, 6 eur štafeta
na mieste – 5 eur jednotlivec, 10 eur štafeta
deti do 15 r – zdarma

Ubytovanie:
hotely a ubytovacie zaradenia v okolí.
Odporúčame ubytovanie u partnerov VKT:
Penzion Kyselka – http://www.penzionkyselka.sk/
Grand Hotel Trenčín – http://www.grand-hotel.sk/sk/

Stravovanie:
Základné občerstvenie a pitný režim bude zabezpečený.

Parkovanie:
Obmedzené parkovanie pri hoteli Brezina a na príjazdovej komunikácii k hotelu. Ďalšie možnosti parkovania v centre mesta a v ZOC MAX.


Pretekov sa zúčastňujú pretekári na vlastné riziko. Počas preteku je zakázané používať slúchadlá a zariadenia, ktoré by svojim hlukom alebo inými vplyvmi mohli obmedziť pozornosť pretekárov a bezpečnosť preteku. MTB jazdci musia mať povinne cyklistickú prilbu počas jazdy na trati. Neuposlúchnutie týchto nariadení môže viesť k diskvalifikácii.

Prihlásením sa na preteky prehlasujem, že nemám žiadne zdravotné problémy brániace mi účasti na behu a som dostatočne pripravený na štart podujatia. Podujatia sa zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť a som si vedomý toho, že nesiem všetku zodpovednosť a riziká spojené s mojou účasťou na tomto podujatí. Prehlasujem, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora.

Zároveň, v zmysle § 11 zákona č. 136/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dávam svoj súhlas organizátorom podujatia na spracúvanie mojich osobných údajov na vymedzený účel pre potreby podujatia, zverejnenia výsledkových listín a fotografickej dokumentácie z podujatia.

 

Mapa – BEH
Mapa - BEH

Mapa – BICYKEL
FREE-TN-bike

 

Aktuality

6.11.2022 14:00  Budova TSK – Trenčín

6.11.2022 11:00  Mníchová Lehota

16.10.2022 10:00  Trenčianske Teplice (Namestie T.G. Masaryka)   

18.09.2022 11:00  Svinná posun štartu na 11:00 ⚠

06.08.2022 10:00  Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať

24.07.2022 10:00  Chocholná – Velčice  

19.06.2022 10:00  Soblahov (futbalové ihrisko) 

01.05.2022 10:00  Kubrica (Rybníky)  

10.04.2022 10:00 Lesopark Brezina

20.03.2022 10:00 Spojená škola internátna, Trenčín

07.11.2021 10:00 Lesopark Brezina

10.10.2021 10:00  Trenčianske Teplice (Namestie T.G. Masaryka)   

05.09.2021 10:00  Svinná

07.08.2021 10:00  Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať

11.07.2021 10:00  Chocholná – Velčice  

30.05.2021 10:00  Kubrica (Rybníky)  

24.04.2021 00:00  Hrádza pod novým mostom, alebo kdekoľvek v rámci Vášho okresu   

❗ Zároveň je to 7. kolo 2020

Predajca rychlorozkladacích stanov

covid edition 17.11.2020 Vzhľadom na pandemické obmedzenia sa bude preťekať individuálne za pomoci aplikácie strava.

11.10.2020 10:00  Trenčianske Teplice (parkovisko pod Zelenou Žabou)  

26.09.2020 10:00  Svinná

01.08.2020 10:00  Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať

12.07.2020 10:00  Chocholná – Velčice  

14.06.2020 10:00  Kubrica (Rybníky)  

24.05.2020 10:00 Ostrov Msport ( Hala U Matejku) Spoločné prebehnutie

17.11.2019 Pripravili sme pre vás v spolupráci s Vrchárskou korunou Trenčianskou akciu Free Trenčín, kde si môžete prísť zabehať a zabicyklovať.

10.11.2019 14:00  Budova TSK – Trenčín

10.11.2019 11:00  Mníchová Lehota

13.10.2019 10:00  Trenčianske Teplice (parkovisko pod Zelenou Žabou)  

15.09.2019 10:00  Svinná

03.08.2019 10:00  Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať

7.7.2019 10:00 Trenčín (OC Laugarício)

16.06.2019 10:00  Soblahov (futbalové ihrisko) 

2.6.2019 10:00 – Beh Trenčianskou Brezinou XV ročník

5.5.2019 10:00  Trenčín časť Kubrá – ( Kyselka ) 

01.05.2019 Pripravili sme pre vás v spolupráci s Vrchárskou korunou Trenčianskou akciu Love Trenčín, kde si môžete prísť zabehať a zabicyklovať. Pretek nie je zaradený do série bežeckej ligy.

24.03.2019 10:00 Ostrov Msport ( Hala U Matejku)

17.11.2018 Pripravili sme pre vás v spolupráci s Vrchárskou korunou Trenčianskou akciu Free Trenčín, kde si môžete prísť zabehať a zabicyklovať.

4.11.2018 14:00  Budova TSK – Trenčín

4.11.2018 11:00  Mníchová Lehota

14.10.2018 10:00  Trenčianske Teplice (parkovisko pod Zelenou Žabou)  

23.9.2018 10:30  Opatovská dolina, Chata Opatová

04.08.2018 19:30  Trenčín (Priemyselný park, Facility system Hub) – IAAF certifikovaná 10,0km trať

15.7.2018 10:00 Trenčín (OC Laugarício)

10.06.2018 10:00  Soblahov (futbalové ihrisko) 

27.5.2018 10:00 – Beh Trenčianskou Brezinou XIV ročník

01.05.2018 Pripravili sme pre vás v spolupráci s Vrchárskou korunou Trenčianskou akciu Love Trenčín, kde si môžete prísť zabehať a zabicyklovať. Pretek nie je zaradený do série bežeckej ligy.

22.04.2018 10:00  Trenčín časť Kubrá – ( Kyselka ) 

18.03.2018 10:00 Ostrov Msport ( Hala U Matejku)

17.11.2017 Pripravili sme pre vás v spolupráci s Vrchárskou korunou Trenčianskou akciu Free Trenčín, kde si môžete prísť zabehať a zabicyklovať.

11.11.2017 10:30  Pozývame všetky bežkyne a bežcov na záverečné posedenie a vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční v priestoroch posádkového klubu, po vyhodnotení behu o pohár festivalu dobrodružných filmov HoryZonty.

22.10.2017 10:00  Horné Srnie (tenisové kurty TK 2000)

24.9.2017 10:30  Opatovská dolina, Chata Opatová

6.8.2017 10:30  Mníchová Lehota

16.7.2017 10:00 Trenčín (OC Laugarício)

11.06.2017 10:00  Soblahov (futbalové ihrisko) 

28.5.2017 10:00 – Beh Trenčianskou Brezinou XIII ročník – 3. kolo Slovenského pohára v behu do vrchu 28.5.2017 10:00 Brezina

01.05.2017 Pripravili sme pre vás v spolupráci s Vrchárskou korunou Trenčianskou akciu Love Trenčín, kde si môžete prísť zabehať a zabicyklovať. Pretek nie je zaradený do série bežeckej ligy.

23.04.2017 10:00  Trenčín časť Kubrá – ( Kyselka ) 

26.03.2017 14:00  Ostrov Msport – ( Hala U Matejku)  

17.11.2016 Pripravili sme pre vás v spolupráci s Vrchárskou korunou Trenčianskou akciu Free Trenčín, kde si môžete prísť zabehať a zabicyklovať.

12.11.2016 10:30  Pozývame všetky bežkyne a bežcov na záverečné posedenie a vyhodnotenie, ktoré sa uskutoční v priestoroch posádkového klubu, po vyhodnotení behu o pohár festivalu dobrodružných filmov HoryZonty.

23.10.2016 10:00  Horné Srnie (tenisové kurty TK 2000)  

25.9.2016 10:00  Trenčianske Teplice (parkovisko pod Zelenou Žabou)  

21.8.2016 10:00  Trenčín (OC Laugarício)  

24.7.2016 17:00 !!! posunutý čas štartu Mníchová Lehota  

12.6.2016 10:00 Soblahov   

29.5.2016 10:00 Brezina

23.4.2016 10:00 Opatová    !!! pozor zmena termínu

20.3.2015 14:00 Ostrov Msport !!! pozor posunutý čas štartu