Ochrana osobných údajov

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov Trenčianskou bežeckou ligou. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy bežcov a výsledkových listín v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.