O nás,

Vážení športoví priatelia,vítame Vás na stránke . Toto bežecké podujatie organizujeme od roku , s cieľom propagácie behu pre športujúcu verejnosť. TBL tvorí 9 bežeckých podujatí, ktoré pripravujeme , vždy na inom mieste v okolí Trenčína. Lokality, ako aj dĺžky tratí sú zaujímavé a pestré, tak aby si „na svoje“ prišiel naozaj každý.
Medzi účastníkmi minulého ročníka nechýbali kvalitní výkonnostní bežci, ale omnoho väčšiu skupinu účastníkov tvorili najmä . Pri súčasnom celospoločenskom bežeckom „boome“ sú práve preteky TBL pre mnohých tým prvým kontaktom s pretekárskou atmosférou, aj keď možno dôležitejšie ako samotné umiestnenie je najmä stretnutie sa s ľuďmi uznávajúcimi zdravý životný štýl a priateľské prostredie.
Výsledky po každom kole, ako aj zbieranie bodov do celkového hodnotenie mnohým účastníkom slúžia ako motivácia do ďalšieho tréningu, a preto aj posúvanie vlastných limitov a dosahovanie vytúžených cieľov ide ľahšie.
Všetky dôležité informácie o pripravovaných podujatiach, aktuality, výsledky ako i fotografie
nájdete na našej stránke, ktorú pravidelne aktualizujeme.
Tešíme sa na naše spoločné stretnutia a prajeme Vám veľa nabehaných kilometrov.Športu zdar a behu obzvlášť! 😉 Organizačný kolektív TBL

Pravidlá

Stretávať sa budeme jeden krát za mesiac v mesiacoch Marec až November. Celkovo deväť podujatí. Štart bude z pravidla vždy v nedeľu o desiatej. Výnimočne, môže byť termín presunutý na sobotu, alebo inú hodinu z dôvodu prelínania sa s iným bežeckým podujatím v regióne.
Celkovo je sedem kategórii. Päť mužských a dve ženské. Bodovaný bude každý účastník podľa umiestnenia v jednotlivých kolách. Pri odbehnutí všetkých deviatich kôl sa dva najhoršie výsledky nulujú.
Počas preteku je zakázané používať slúchadlá a zariadenia, ktoré by svojim hlukom alebo inými vplyvmi mohli obmedziť pozornosť pretekárov a bezpečnosť preteku.

Pre platia nasledujúce pravidlá. Tím musí mať minimálne štyroch členov, v zložení minimálne dve ženy a dvaja muži. Maximálny počet členov tímu nie je stanovený. Do výsledkov bude započítaný čas najrýchlejších dvoch žien a dvoch mužov. Porovnávať sa bude sčítaný čas. Ak by sa na niektorom kole nezúčastnil minimálny počet bežcov, tak bude tímu pripočítaný čas najpomalšej ženy, alebo muža, ktorý dané kolo dobehol. Zmena tímu počas roka nie je možná. Každý člen tímu musí odbehnúť mimálne štyri kolá, aby boli jeho výsledky započítané.

Kategórie


Rok: 2019
Kategórie:
Muži A (2019 – 1990)
Muži B (1989 – 1980)
Muži C (1979 – 1970)
Muži D (1969 – 1960)
Muži E (1959 – starší)

Ženy A (2019 – 1984)
Ženy B (1983 – 1974)
Ženy C (1973 – staršie)

Bodovanie


1. miesto: 20 bodov
2. miesto: 17 bodov
3. miesto: 14 bodov
4. miesto: 12 bodov
5. miesto: 10 bodov
6. miesto: 9 bodov
7. miesto: 8 bodov
8. miesto: 7 bodov
9. miesto: 6 bodov
10. miesto: 5 bodov
11. miesto: 4 bodov
12. miesto: 3 bodov
13. miesto: 2 bodov
14. – počet účastníkov: 1 bod